Zadajte meno a email a zašleme vám eBook zdarma

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Inštalácia infrapanlov Redwell

Inštalácia infrapanelov Redwell je veľmi jednoduchá.

Po návrhu technikom spoločnosti sú stanovené potrebné príkony a typy infrapanelov. Je určené ich optimálne umiestnenie s ohľadom na stavebné dispozície objektu a vybavenia interiéru a je zvolené vhodné umiestnenie termostatov.

Elektroinštalácie a zapojenie infrapanelov Redwell je prakticky identické ako u priamovýhrevného kúrenia, len s rozdielnym umiestnením rešpektujúcim princíp sálavého vykurovania. To znamená výškové umiestnenie okolo stredu múru (obdobne ako ostatné obrazy) a proti dlhšej časti miestnosti alebo proti múru s vysokou akumulačnou schopnosťou. Presné umiestnenie vždy konzultujte s odborným technikom. Nevhodným umiestnením možno zásadne znížiť účinnosť vykurovania!

Potrebné ističe a prierezy káblov sú volené s ohľadom na maximálny odber danej vetvy. V prípade zapojenia viacerých panelov na jeden termostat by mal prívodný kábel zodpovedať súčtu ich príkonov.

Zapojenie infrapanelu do siete možno realizovať pomocou pripojenej koncovky na 230V/50Hz s možnosťou montáže za panel kedy neruší pohľadový vzhľad panelu a umožňuje opakovanú montáž a demontáž panelu. Zásuvku je však potreba mierne zapustiť.
Ďalším variantom je zapojenie do krabičky "na priamo" kedy je možné koncovku odstrihnúť tesne za koncovkou a zvyšný kábel namotať na úchyty. Záruka sa týmto nestráca.

Montáž infrapanelu je zjednodušená priloženou šablónou v rozmere 1:1 a teda po priložení na stenu, zameranie vodováhou a obkreslenie štyroch montážnych otvorov stačí vyvŕtať diery o priemere 8 mm. Priložená montážna sada obsahuje hmoždinky, skrutky a montážny kľúč.

 

Video - inštalácia infrapanelu Redwell:

On-line cenová ponuka zdarma

 

Formulář byl odeslán, děkujeme.

 

Redwell záruka kvality

Pri nákupe Redwell infračervených panelov si kúpite výrobok, ktorý bol vyrobený v najmodernejších výrobných závodoch     viac...