Ďalšie produkty našej firmy:

KRBY :

www.krby-kozuby-srubka.sk

cenová ponuka zdarma

Časté otázky

1) Je možné infrakúrením trvale temperovať neobývané objekty?
(Chalupy, chaty ..)

Áno, infrakúrenie Redwell je vhodné ako pre trvalé zaťaženie tak aj pre nárazové. Vysoká prevádzková spoľahlivosť, bezpečnostná tepelná poistka, odolnosť voči nečistotám a vode (IP65) zaručuje bezpečné a bezporuchové používanie.

2) Staviam nízkoenergetický dom, vyplatí sa aj tu použiť infrapanely?

Áno, aj tu je vhodné použiť sálavé vykurovanie. Nízkoenergetické domy vyžadujú vďaka svojej konštrukcii dodávať minimálne množstvo tepla. Infrapanely Redwell sa vyrábajú už od príkonu 350W a každú miestnosť je možné nadimenzovať presne podľa vypočítaných tepelných strát. Súčasne sa jedná o zdravý spôsob vykurovania obdobný ako pri kachľovej peci so všetkými výhodami ako je príjemná tepelná pohoda v celom priestore, minimálne vírenie prachu a nízke prevádzkové náklady. Ďalej infrakúrenie šetrí miesto a vďaka nízkym obstarávacím nákladom nájde svoje využitie aj v nízkoenergetických domoch.

3) Možno použiť infrakúrenie ako samostatný vykurovací systém?

Infrakúrenie Redwell je konštruované ako energeticky úsporný a spoľahlivý hlavný vykurovací systém. Možno vykurovať od bytov a kancelárií cez rodinné domy a vily až po haly a výrobné závody. Všetko je len otázkou profesionálneho návrhu zabezpečovaného našou spoločnosťou zadarmo. Infrakúrenie Redwell neobsahuje žiadny centrálny zdroj tepla, každý infrapanel je zapojený cez termostat samostatne do elektrickej siete a teda sa jedná o decentralizované kúrenie s možnosťou modulárneho rozširovania. Napríklad ak budete pristavovať RD ​​u plynového vykurovania je potrebné dokúpiť buď nový silnejší kotol alebo nový druhý do novej pristavenej časti. Infrakúrenie Redwell v tomto prípade iba rozšírime o potrebný počet telies v nových miestnostiach a skontroluje sa záťaž hlavného ističa a prípadne sa posilní o potrebný počet ampér. Infrakúrenie Redwell je hlavne využívaný ako hlavný vykurovací systém s možnosťou ďalšieho bezproblémového rozširovania pri navýšení vykurovanej plochy.

4) Možno použiť infrakúrenie ako doplnok k súčasnému spôsobu vykurovania?

Áno, infrakúrenie Redwell je štandardne používané, ako hlavný samostatný vykurovací systém a vďaka širokej škále príkonov vykurovacích telies možno každú miestnosť osadiť optimálnym typom vzhľadom na vypočítanú tepelnú stratu miestnosti a množstva dodaného tepla z iných zdrojov. Infrakúrenie je riadené priestorovým termostatom reagujúcim na teplotu vzduchu a správnym nastavením možno zvoliť, ktorý z vykurovacích systémov v miestnosti bude uprednostnený. Kombinovať infrakúrenie Redwell možné s ľubovoľným zdrojom tepla ako sú krby, radiátory, podlahové kúrenie, klimatizácie a ďalšie.

5) Staviame dom z polystyrénových tvárnic a to aj vrátane vnútorných priečok. Múr je zvnútra obložený sadrokartónom na konštrukcii. Je vhodné použiť infrakúrenie a koľko ušetrím oproti plynovému vykurovaniu?

Nič. V tomto prípade nemáte v interiéri dostatočnú akumuláciu tepla pre optimálnu funkciu infrakúrenia. Polystyrén a sadrokartón v hrúbke 1,2 cm nemá dostatočnú akumuláciu a museli by sme nahradiť vnútorný sadrokatón za prímurovku napríklad z Ytongu alebo použiť slamové akumulačné dosky. Bez týchto opatrení zvyšujúcich akumuláciu tepla je úspora minimálna a infrakúrenie Redwell bude hlavne dizajnové. Kvalitné vykurovanie so sálavou zložkou spríjemňujúcou tepelnú pohodu v miestnostiach by bola, ak však namiesto polystyrénu použijete minerálnu vatu, bude akumulácia tepla v dostatočnej miere a infrakúrenie Redwell bude pracovať optimálne.

6) Uvažujem do nového RD použitie rekuperácie, je možné ju používať s infrakúrením?

Áno, možné to je. Infrakúrenie je zdrojom tepla ako ostatné typy vykurovania len s rozdielnym spôsobom vykurovania priestoru. Znížením tepelných strát vetraním a rovnomernou distribúciou tepla v miestnostiach, celkové náklady na vykurovanie mierne klesnú. Vzhľadom k nízkym prevádzkovým nákladom infrakúrenie Redwell a výšku úspor pri použití rekuperácie s ohľadom na jej obstarávacie náklady a údržbu je však otázkou zváženia jej použitia a výpočtu návratnosti investície.

7) Rád by som skombinoval krb s infrakúrením. Je to možné?

Áno. Infrakúrenie Redwell spravidla používa na reguláciu teploty bežné priestorové termostaty, ovládané teplotou vzduchu v miestnosti. Pokiaľ z akéhokoľvek zdroja dodáte do miestnosti dostatočné množstvo tepla, termostaty infrapanely vypnú až do doby než v miestnosti klesne teplota pod nastavenú hodnotu. Infrapanely možno teda bez obsluhy používať s akýmkoľvek iným zdrojom tepla

8) Mám priamotopné telesa a rád by som ich vymenil za infrapanely. Naozaj ušetria až polovicu prevádzkových nákladov?

Áno, infrapanely fungujú na inom, účinnejšom, spôsobe ohrevu miestnosti. Priamotopy ohrievajú priamo vzduch skrz vysokoteplotné kovové špirály. Z priamotopu vychádza ohriaty a "prepálený" vzduch s čiastočkami sadzí vzniknutými prepálením prachových častíc na vykurovacej špirále. Teplý vzduch stúpa z pravidla pod oknami umiestneného priamotopu po rámoch okien a jeho sklenených tabuľkách, teda po časti miestnosti s najvyššou tepelnou stratou, smerom k stropu kde vďaka vzniknutej cirkulácii opäť na druhej strane miestnosti klesá ochladený k podlahe a je nasávaný priamotopom spolu s "nazbieraným "prachom a situácia sa opakuje. Efektom je nerovnomerné rozloženie teplôt v miestnosti s rozdielom 5-8 °C medzi podlahou a stropom. Steny sú chladnejšie a kondenzuje na nich vzdušná vlhkosť = suchý vzduch alebo plesne na stenách. Vzduch je znehodnotený a je potrebné častejšie vetrať, pri podlahe máme chladnejšie a aby sme získali príjemnú tepelnú pohodu treba miestnosť mierne prekúriť a teplo "stlačiť" k podlahe. S infrakúrením Redwell k takto výrazným negatívnym javom nedochádza. Sálavé vykurovanie ohrieva pri správnom umiestnení na zvislej stene celý priestor miestnosti rovnomerne s rozdielom teplôt medzi podlahou a stropom do cca 1-2 °C. Murivo má vyššiu teplotu ako vzduch a je teda trvalo vysúšané a nedochádza ku kondenzácii vzdušnej vlhkosti a znižovaniu relatívnej vlhkosti vzduchu. Nedochádza k prepaľovaniu prachových častíc, infrakúrenie Redwell je vhodné aj pre alergikov. Je držiteľom prestížneho certifikátu medzinárodnej spoločnosti pre výskum elektrosmogu IGEF a vďaka nemu získavate istotu kvalitného a zdravého vykurovania. Infrapanely Redwell dosahujú maximálnych teplôt cca 95 °C, teda najoptimálnejšie teploty pre trvalé vykurovanie obytných priestorov, teploty nad 100 °C nie sú vhodné vzhľadom na vysokú intenzitu tepla. Vysoké teploty sa negatívne prejavujú vo vnímaní tepelnej pohody v miestnosti (pálenie tváre v blízkosti panelu). Vykurovacia guľa Rondo 500 je teda doporučovaná pre umiestnenie vo výške dolného okraja min. 180 cm nad podlahou a vďaka svojmu tvaru a kruhovému sálaniu do všetkých strán netrpia obmedzeným smerovým pôsobením ako iné rovnako teplé doskové telesá. Priemyselné vykurovanie doskovými telesami s teplotami nad 100 °C nie je všeobecne odporúčané pre vykurovanie obytných priestorov a to s ohľadom na vyššie prevádzkové náklady, horšiu tepelnú pohodu a nutnosť umiestnenia na menej vhodné miesto na strope.

9) Staviame drevostavbu v zložení obvodovej vonkajšej konštrukcie: OSB, Orsil 16 cm, OSB, sadrokartón. Je infrakúrenie vhodné aj u týchto sendičových drevostavieb?

Áno, infrakúrenie Redwell je do tohto domu vhodné a svojim princípom sálavého vykurovania aj odporúčané. Len je treba voliť zloženie jednotlivých vrstiev konštrukcie s ohľadom na akumuláciu tepla a elimináciu vzduchových medzier. To znamená že všetky vrstvy obvodovej konštrukcie musia byť v kontakte. Napríklad sadrokartón, by mal byť priamo naskrutkovaný na OSB dosku, prípadne pri použití nosného rastra by mala byť vzniknutá vzduchová medzera vyplnená minerálnou vatou. Ak je už konštrukcia hotová, prípadne je stavba dodávaná na kľúč hotová so vzduchovými medzerami, odporúčame vzniknuté medzery vyfúkať izolačným materiálom napr. klimatizérmi a pod.. alebo na vnútornú stranu vonkajšej obvodovej steny doplniť akumulačnými doskami. Drevostavby s izoláciou z minerálnej vaty alebo ovčej vlny majú vynikajúci pomer akumulácie a absorbcie tepla a s infrakúrením Redwell predstavujú ideálnu kombináciu.

10) Mám problém s vlhkosťou v kúpeľni a v priestore interiérového bazéna. Na stenách mi kondenzuje voda a vznikajú plesne. Pomôže infrakúrenie tento problém odstrániť a je bezpečné jeho použitie aj v takto náročných podmienkach?

Áno, infrakúrenie Redwell spĺňa prísne bezpečnostné normy a je certifikované pre dlhodobé použitie v rámci technologického krytia IP65 (odolnosť proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a voči nečistotám úplne). Sálavé vykurovanie svojim princípom primárne ohrieva všetky pevné predmety v miestnostiach a až od týchto predmetov sa ohrieva vzduch. Tým je zaručená na plochách kam sálavé kúrenie pôsobí vyššia teplota, ako je teplota vzduchu a dochádza k ich vysúšaniu. Naviac infrakúrenie Redwell pôsobí rovnako, ako keď v lete vyjdete z bazéna na slniečko a v danom prostredí cítite lepšie tepelnú pohodu. Infrakúrenie je pre použitie vo vlhkých prostrediach s dôrazom na vysúšanie vhodné a odporúčané umiestnenie a potrebné príkony navrhuje naša projekčná kancelária nezáväzne a zdarma.

Záznamy: 1 - 10 zo 20
1 | 2 >>

Redwell záruka kvality

Pri nákupe Redwell infračervených panelov si kúpite výrobok, ktorý bol vyrobený v najmodernejších výrobných závodoch     viac...